ประวัติศาสตร์ของสยามเรกิ

ในปัจจุบันนี้ศาสตร์แพทย์แผนทางเลือกและแผนปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลและผุ้ผลิตหลักสูตรการสอน เพราะฉะนั้น สถาบันการประยุกต์สุขภาพทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม (IAHHS)’ จึงก่อตั้งในปี ค.ศ. 2010

สยามเรกิได้รับการยอมรับจาก IAHHS ว่าเป็นสถานที่ที่มีการจัดการและดำเนินการเพื่อที่จะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพ ความชำนาญและการดำเนินการและการเยียวยาร่างกาย/จิตใจผ่านการบำบัดแผนโบราณกับมาตรฐานการเรียนรู้นำไปสู่คุณสมบัติที่เหมาะสม

องค์กรมีการฝึกสอนและส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพและรับรองนักเรียนจากสยามเรกิด้วยผลลัพท์จากการวิจัย

สยามเรกิไม่ได้เยียวยาเพียงแค่ ร่างกาย/จิตใจ/อารมณ์หรือจิตวิญญาณเท่านั้น แต่ช่วยฟื้นฟูและสร้างสมดุลสุขภาพ อีกทั้งยังส่งต่อหลักสูตรระดับโลกที่มีคุณภาพทั้งหลักสูตรวิชาหลักและหลักสูตรวิชารอง ประกาศนียบัตรสยามเรกิที่เป็นวิชาเลือก สยามเรกิเป็นสถาบันที่สอนจากหลักสูตรดั้งเดิมโดยอาจารย์ อุซุอิ ชิกิเรียวโฮ

สถาบันสยามเรกิ ก่อตั้งโดย อาจารย์สตีฟ (ลี เหว่ย เต๋อ) ที่ประเทสไทยในปีค.ศ. 2008 และเขาก็เดินทางเข้าสู่ศาสตร์การเยียวยาตามอาจารย์อุซุอิ ผู้ที่คิดค้นพัฒนาวิชาเรกิในปี ค.ศ. 1922 ประเทศญี่ปุ่น การสอนของเขาได้รับการปรับแต่งและเผยแพร่ไปทั่วโลก ในขณะที่ยังมีการถกเถียงเรื่องต้นตำรับของศาสตร์เรกิ เพราะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของเขาออกมาชี้แจง เพราะประเทศอื่น ๆ ก็ใช้และพัฒนาศาสตร์พลังงานบำบัดหรือศาสตร์พลังงานแล้วใช้ชื่อของอาจารย์อุซุอิมาอ้างเช่นกัน อาจารย์สตีฟจึงพัฒนาเทคนิคที่ว่าสามารถทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณดีขึ้น และเขาก็แบ่งปันหลักการวิทยาศาสตร์อย่างทางกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณในการฝึกบำบัด

สยามเรกิได้ชี้แนะนักเรียนให้เติบโตไปตามเส้นทางของแต่ละคนตามหลักพลังงานของเรกิที่เป็นวิถีดั้งเดิม เหล่านักเรียนจะเติบโตและต้องการเผยแพร่ความรู้รวมถึงประสบการณ์ของการใช้พลังงานรวมไปถึงการติดตามการรับรองจากครูของสยามเรกิ สามารถติดตามได้ที่ลิ้งค์นี้ (อาจารย์สตีฟ คุณลี เหว่ย เต๋อ ผู้ก่อตั้งสยามเรกิ)

    • สิ่งเหนือธรรมชาติ

เมื่อเป็นครูของสยามเรกิแล้ว การพัฒนาก็ไม่ได้หยุดลงแค่นั้น ในฐานครูผู้สอนสามารถเรียนรู้และส่งต่อความรู้ทั้งหมดภายใต้การแนะนำแบบออนไลน์ และมีอาจารย์สตีฟคอยสอนชี้แนวทาง คอร์สพิเศษบางคอร์ส เช่นพิธีประกอบจิตวิญญาณเหนือธรรมชาติ การใช้คริสตัล การอ่านออร่า วิชาเหล่านี้เรียนได้กับอาจารย์สตีฟผู้ที่ก่อตั้งสยามเรกิ และรวมไปถึงผู้ที่พัฒนาหลักสูตรการสอน

เรกิคือศาสตร์บำบัดที่ถ่ายพลังงานออกมาจากฝ่ามือและทำงานด้วยการฟื้นฟูจักระกับออร่า การที่ถ่ายทอดพลังเหล่านี้จะไปสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับออร่าแต่ละชั้น กระตุ้นการบำบัดทางกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ นักบำบัดจากสยามเรกิเป็นเหมือนกับเครื่องส่งพลังงานเหล่านั้น เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับให้ไปถึงจักระ ซึ่งจักระนั้นสะสมไปด้วยพลังงานมากมาย การจัดการก็จะแยกออกเป็น ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณและช่วงเวลาที่เกิดการสะสมพลังงานนั้น ๆ

ในแต่ละระดับของการฝึกเรกิ ครูเรกิจะสอนนักเรียนให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ครูจะเป็นผู้ที่คอยสังเกตการณ์เพื่อรับประกันว่านักเรียนของเขาสามารถเยียวยาลูกค้าและพลังงานนั้นไหลผ่านจากฝ่ามือของเขาไปยังจักระได้หรือไม่

สยามเรกิไม่ได้กีดกันผู้ที่เคยเรียนวิชาศาสตร์อื่นมาก่อน แต่พร้อมที่จะเกื้อกูลประสิทธิภาพและเสริมสร้างความคุ้นชินให้กับนักบำบัดสยามเรกิ สยามเรกิจะประเมินวิธีการปฏิบัติที่มีติดตัวมาก่อนหน้านี้

ในปัจจุบันศาสตร์พลังงานนี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกและใช้ชื่อ ‘เรกิ’ แต่ไม่ได้ปฏิบัติในแง่พลังงานบำบัด เพราะมันสามารถแตกกิ่งก้านไปเป็นศาสตร์อื่นได้อีกมากแต่ก็มีคนบางส่วนเรียกว่าศาสตร์บางอย่างว่า ‘เรกิ’ เพียงแค่ใช้ความเชื่อ และ การทำสมาธิบางอย่างเข้ามาเพื่อเปิดรับพลังงานเรกิ

เรกิเป็นศาสตร์บำบัดแบบองค์รวม เหมาะกับทุกคนโดยไม่ขัดกับหลักความเชื่อหรือศาสนาใด ๆ ซึ่งจุดนี้นำไปสู่การจดทะเบียนเป็นสยามเรกิที่ประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความภักดีและมีจริยธรรมต่ออาจารย์อุซุอิ และมีมาตรฐานที่ไว้ใจได้โดยพลังงานบริสุทธิ์ของเขา สมาคมการแพทย์แผนไทย (STDA) ได้รับการยอมรับโดยวงการแพทย์แผนไทย และได้รับการรับรองจากสยามเรกิเพื่อสนับสนุนจากรักษาแบบธรรมชาติทั้งหลายและมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นในฐานะยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ พวกเราจัดโปรแกรมและวิจัยกับสยามเรกิและแพทย์ยาสมุนไพรแผนโบราณบนพื้นฐานและใช้ศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือเพื่อหาจำนวนและผลลัพธ์ที่ชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *