ขอบคุณ Testimonial จากคุณเนติ์ นักบำบัด Reiki Master ที่เรียนจบทั้ง 3 ระดับจากสยามเรกิ

ตั้งแต่ได้เรียนเรกิมาทั้ง 3 ระดับ ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดจากภายใน เริ่มต้นหลังจากการเรียนและฝึกฝนเรกิระดับ 1 เริ่มเห็นว่าตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น จากการแนะนำของคุณครูว่าให้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อน เมื่อทำความเข้าใจว่าตัวเองรู้สึกอะไรบ้าง จึงเห็นได้ชัดว่าตัวเองมีอารมณ์โกรธชัดเจนที่สุด แต่พอรู้ตัวเองก็จะสงบใจและมีสติมากขึ้น พลังงานเรกิทำให้ระดับความโกรธค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อเรียนเรกิระดับ 2 เริ่มเห็นต้นกำเนิดของสภาวะความรู้สึกต่าง ๆ ว่าปัญหาของช่วงชีวิตแต่ละช่วงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และมีที่มาจากไหน และรู้ว่าตัวเองมีอารมณ์ด้านบวกมากกว่าแต่ก่อน ความรู้สึกโกรธน้อยลง รวมถึงการยอมรับบุคคลรอบข้างอย่างไม่ตัดสิน การยอมรับที่มากขึ้นทำให้รับฟังคนอื่นอย่างเข้าใจ ในเรกิระดับ 2 นี้ถือเป็นช่วงที่ดึงดูดบุคคลมากมายที่ให้เราได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาด้วยการทำเรกิ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีจุดร่วมที่เหมือนกันกับเราคือ มักเคยผ่านเหตุการณ์คล้ายกันและเราก็มักเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาก่อนแล้ว เราจึงเข้าใจและช่วยเขาแก้ไขปัญหานั้นได้ นี่เป็นการที่ทำให้เราเข้าใจว่าพลังงานจะดึงดูดคนที่เราช่วยเหลือได้เข้ามาเอง

จนกระทั่งมาเรียนเรกิมาสเตอร์ เราได้เห็นการสะสมของพลังงานที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีต ทุกครั้งที่มีการบำบัดตัวเองแล้วเจาะลึกในระดับขั้นจิตวิญญาณในอดีชาติ ทำให้เราเข้าใจเหตุและผลที่เกิดขึ้น ทั้งได้รับบทเรียนทุกครั้งที่บำบัดเสร็จว่าเราจะเลือกเดินเส้นทางไหนบ้าง โดยใช้สติตัดสิน ไม่ใช่ใช้อารมณ์ มองเห็นความจริงมากขึ้น และเมื่อเราเปิดกว้างทำให้เราได้เจอคนที่สนใจศาสตร์จิตวิญญาณที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณอาจารย์สุกี้ ครูสอนด้วยความใจเย็นและเมตตาสูงมาก ครูมีความเข้าใจในวิชา และมีวิธีการนำเสนอรูปแบบการสอนที่นักเรียนฟังแล้วไม่รู้สึกเป็นการบังคับให้เข้าใจ และให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นผู้แนะนำและผู้ฟังปัญหาของนักเรียนที่ดี ไม่เคยตัดสินการกระทำของนักเรียนว่าผิดหรือถูก

With Love & ​Light

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *