การพัฒนาตนเองจากการเรียนสยามเรกิ

ระดับการเรียนรู้ในสยามเรกิและอะไรที่พวกเขาค้นพบธรรมะด้วยตัวอง

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ จักระ ออร่า พลังกุนดาลินี และเรียนรู้ว่ามีผลกับสุขภาพและร่างกายอย่างไร ออร่าของนักเรียนจะกว้างขึ้นในแต่ละระดับของการเรียนรู้ คือชั้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วิญญาณ

Danh mục: as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *