ริวีณาได้รับประกาศนียบัตรในการเป็นสยามเรกิมาสเตอร์โดยสมบูรณ์