มิฌา จบประกาศนียบัตรสยามเรกิมาสเตอร์ และเธอยังจบคอร์สอื่นๆอีกเช่น เพนดูลัม คริสตัลบำบัด การส่งวิญญาณ การพัฒนาทักษะทางพลังจิต