พี่หวีได้รับประกาศนียบัตรการเป็น สยามเรกิมาสเตอร์ และยังได้ผ่านการอบรมในสาขาวิชาพลังงานบำบัดที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาทักษะทางพลังจิต เพนดูลัม และเธอยังมีประสบการณ์ในการบำบัดด้วยสยามเรกิให้กับผู้คนเป็นจำนวนมาก