Certified Reiki Level 1 Course

ประกาศนียบัตรสยามเรกิระดับ 2

คอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแรกของเส้นทางสู่การเป็นผู้นำแสงสว่าง (Light Worker) ในระดับ นี้ระดับความเข้มข้นของพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทันที และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการให้การบำบัดผู้อื่น เรกิระดับ จะไม่ใช่แค่มีผลในการบำบัดระดับกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระดับจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณด้วยเช่นกัน ผู้ฝึกเรกิระดับ จะเริ่มก้าวเดินตามเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณไม่ว่าผู้ฝึกจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ในระดับ จะมีการการสอนในเรื่องของการบำบัดทางไกลให้กับบุคคลหรือกลุ่มคน รวมถึงการใช้พลังงานในการชำระล้างวัตถุและสถานที่ต่างๆ

การฝึกอบรมจะมีการเรียนทฤษฎี วันและปฏิบัติ วัน นักเรียนจะรับการปรับคลื่นพลังงาน ครั้งและรับทรีทเม้นท์ภายใต้การดูแลของครูผู้สอน

สยามเรกิ ® ระดับ 2

ชื่อวิชา สยามเรกิ®ระดับ 2   รหัสวิชา : TBSRL2

ระยะเวลา : 2 วัน (16 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เรียนต่อครั้ง1-8 คน  

พื้นฐานอายุ 18 ปีขึ้นไป จบเรกิระดับ อย่างน้อย เดือนขึ้นไป และมีการฝึกฝนอย่างน้อย 10 คน ขึ้นไปในการทำเรกิให้กับผู้อี่น
วิธีการอบรม อบรมโดยเทรนเนอร์ที่มีความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน

วิธีการประเมิน ประเมินต่อเนื่องในแต่ละบทเรียน (ปากเปล่า ปฏิบัติ ข้อขียน ประเมินด้วยความสามารถทางจิต)
ผลการเรียนรู้ สยามเรกิ®บำบัดทางไกลไปยังจุดใดจุดหนึ่ง สยามเรกิ®บำบัดทางไกลไปยังหลายจุด สัมผัสถึงพลังงานสยามเรกิ®การไหลและการหยุดของพลังในการบำบัดระยะไกล * การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ความชัดเจนในการบำบัดด้านจิตใจในแบบสยามเรกิ® และประสิทธิผลความชัดเจนในการบำบัดด้านอารมณ์ในแบบสยามเรกิ® และประสิทธิผล *ความชัดเจนในการบำบัดความสับสนทางจิตวิญญาณในแบบสยามเรกิ®