ปรมาจารย์ ขวัญ

ปรมาจารย์ ขวัญ มีประสบการณ์ในการทำงานในสปามากว่า 13 ปี รวมทั้งเป็นเทรนเนอร์เทอราปิสต์ ใช้เวลามากกว่า สามปีในการฝึกฝนสยามเรกิกว่าจะมาเป็นครูสยามเรกิ และศาสตร์ด้านพลังงานบำบัดที่เกี่ยวข้อง เช่น คริสตัลบำบัด เพนดูลัม การส่งวิญญาณ การพัฒนาทักษะทางพลังจิต ชี่กง ไซโคเมทรี่ ฯลฯ และได้สอนสยามเรกิให้กับ เทอราปิสต์ในสปาชั้นนำของเมืองไทยเป็นจำนวนมาก