จิน จบระดับประกาศนียบัตร สยามเรกิมาสเตอร์ รวมทั้ง เพนดูลัม คริสตัลฮิลลิ่ง การพัฒนาทักษะทางพลังจิต การส่งวิญญาณ ชี่กง