จั๊กจั่น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็น เทอราปิสต์ในสปาชั้นนำของไทย เธอได้รับประกาศนียบัตรระดับ สยามเรกิมาสเตอร์