คอร์สการเรียนการสอน

ทางสถาบันได้มีแผนการเรียนการสอนด้านพลังงานบำบัดในวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละระดับของการเรียนนักเรียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการขอเรียนในระดับที่สูงขึ้น  และอาจารย์จะเป็นผู้ประเมินและทดสอบถ้าหากว่านักเรียนเคยผ่านการเรียนจากที่อื่นมาแล้ว  เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำรงค์ตนในการเป็นนักพลังงานบำบัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเอง

คอร์สราคา (บาท)จำนวนวัน (ชั่วโมง)
สยามเรกิระดับ 17000 THB2 วัน (16 ชั่วโมง)
การพัฒนาทักษะทางพลังจิต20000 THB7 วัน
คริสตัลบำบัด4500 THB2 วัน (16 ชั่วโมง)
ไซโคเมทรี่4500 THB2 วัน (16 ชั่วโมง)
สยามเรกิระดับ 210000 THB2 วัน (16 ชั่วโมง)
การใช้เพนดูลัม4500 THB2 วัน (16 ชั่วโมง)
การส่งวิญญาณ15000 THB3 วัน (24 ชั่วโมง)
สยามเรกิมาสเตอร์ ระดับ 318000 THB2 วัน (16 ชั่วโมง)