Category Archives: ชุมนุมประเทศไทย พ.ศ. 2565

ความคิดเห็นของผู้รียนเกี่ยวกับงาน Thailand Gathering 2022

งานจบแล้ว แต่เสียงสะท้อนยังคงอยู่ ฉันและพี่น้องบางคนโชคดีมากที่ได้เป็นนักเรียนเวียดนามมาเรียนที่ 7 Stones – อุบลราชธานี ประเทศไทย ได้รับพลังงานพิเศษ ได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนาพลังจิต เพื่อให้และรับการบำบัด… และเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงประสบการณ์ใหม่ๆ เมื่อออกจากพื้นที่ปลอดภัยของคุณ.. ในหลักสูตรสยาม เรกิ ระดับ 1 ด้วยนักเรียนเป็นผู้นำในสาขาอื่นๆ ดังนั้นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 2 คน อาจารย์ควนและอาจารย์รีมจึงมีโอกาสตอบคำถามที่ซับซ้อนของนักเรียน ในสยามเรกิ ระดับ 2 อาจารย์สุกิมีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี และตั้งแต่ก่อนที่จะบินไปถึง 7 Stones อาจารย์ได้ทำงานเกี่ยวกับพลังของนักเรียน และหลังจากปรับพิธีกรรม 4 ครั้ง คุณได้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ด้วยความสามารถในการส่งกระแสจิตผ่านอวกาศและรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลผ่านมือได้อย่างชัดเจนรวมถึงความรู้ด้านมนต์ดำ พลังงานมืด ตัวตนมีจิตใจ ผีเข้าตัวตน ฯลฯ สยามเรกิ ระดับ 3 ได้แก่นักบำบัดมืออาชีพที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริงใน 4 รุปแบบเช่น ชั้นของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพลังงาน และสามารถรองรับโรคร้ายแรงได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อนต่างชาติน่ารักมาก…  Aki บอกว่าเวลาที่นี่เหมือนฝัน Yusuf สัญญาว่าจะกลับมารับใช้ทุกคน […]