Category Archives: ภาพรวม

ภาพรวม 9 ระดับ

สยามเรกิระดับ 1 – ตำนานสยามเรกิ– เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสยามเรกิและพลังงานบำบัดอื่นๆ– ผลลัพธ์ทางด้านร่างกายจากการทำเรกิทรีทเม้นท์– ตำแหน่งในการวางมือในการบำบัด– การเตรียมห้องทรีตเมนต์– การทำให้เกิดความบริสุทธิ์ด้วยพลังงาน– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักระและพลังงานในร่างกาย– บำบัดให้ตัวเอง– การใช้ประสาทสัมผัสนอกเหนือจากสามัญสำนึกทั้งห้าหรือสัญชาตญาณ– รับรู้ถึงการไหลและการหยุดของพลังงานเรกิ– เรกิกับการใช้งานในด้านสุขภาพในตลาดต่างประเทศ– ทำการบำบัดและรับคำแนะนำของอาจารย์เรกิ ยามเรกิระดับ 2 – การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหลังการบำบัดด้วยพลังงานเรกิ– การตีความสัญลักษณ์และการใช้งาน– รักษา/บำบัดด้วยเรกิจากระยะไกล– สัมผัสการไหลและการหยุดของพลังงานเรกิระหว่างบำบัดจากระยะไกล– ตำแหน่งในการวางมือ– ความแตกต่างระหว่างสยามเรกิและพลังงานบำบัดอื่นๆ– การใช้ประสาทสัมผัสนอกเหนือจากสามัญสำนึกทั้งห้าหรือสัญชาตญาณ – อธิบายแนวคิดเรื่องสุขภาพจิตในการบำบัดด้วยเรกิ– อธิบายแนวคิดเรื่องการปิดกั้นทางอารมณ์ในการบำบัดด้วยเรกิ– อธิบายแนวคิดเรื่องความผิดปกติของสุขภาพจิตในการบำบัดด้วยเรกิ– ปฏิบัติการบำบัดด้วยการดูแลและคำแนะนำของอาจารย์เรกิ สยามเรกิระดับ 3 (มาสเตอร์) – พลังงานรูปแบบต่างๆ ในมุมมองแบบสุขภาพองค์รวม– การเรียกหาจิตเดิมแท้ การบำบัดเกี่ยวเนื่องกับอดีตชาติ– สัมผัสการไหลเวียนของพลังงานในการบำบัดด้วยเรกิ– แนะนำเกี่ยวกับพลังระดับมาสเตอร์รูปแบบต่างๆ และความหมาย– วิญญาณตกค้างภายในรัศมีกายและภายในของพลังชีวิต–  กลุ่มพลังงาน – การเข้าใจพลังงานและความหมาย– ความแตกต่างระหว่าง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ– ปฏิบัติการบำบัดด้วยการดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ (นักเรียนสามารถรับใบรับรองเรกิที่ออกโดย IAHHA เมื่อสำเร็จระดับ 1,2 […]