Category Archives: สยามเรกิ

ประวัติศาสตร์ของสยามเรกิ

ในปัจจุบันนี้ศาสตร์แพทย์แผนทางเลือกและแผนปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลและผุ้ผลิตหลักสูตรการสอน เพราะฉะนั้น ‘สถาบันการประยุกต์สุขภาพทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม (IAHHS)’ จึงก่อตั้งในปี ค.ศ. 2010 สยามเรกิได้รับการยอมรับจาก IAHHS ว่าเป็นสถานที่ที่มีการจัดการและดำเนินการเพื่อที่จะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพ ความชำนาญและการดำเนินการและการเยียวยาร่างกาย/จิตใจผ่านการบำบัดแผนโบราณกับมาตรฐานการเรียนรู้นำไปสู่คุณสมบัติที่เหมาะสม องค์กรมีการฝึกสอนและส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพและรับรองนักเรียนจากสยามเรกิด้วยผลลัพท์จากการวิจัย สยามเรกิไม่ได้เยียวยาเพียงแค่ ร่างกาย/จิตใจ/อารมณ์หรือจิตวิญญาณเท่านั้น แต่ช่วยฟื้นฟูและสร้างสมดุลสุขภาพ อีกทั้งยังส่งต่อหลักสูตรระดับโลกที่มีคุณภาพทั้งหลักสูตรวิชาหลักและหลักสูตรวิชารอง ประกาศนียบัตรสยามเรกิที่เป็นวิชาเลือก สยามเรกิเป็นสถาบันที่สอนจากหลักสูตรดั้งเดิมโดยอาจารย์ อุซุอิ ชิกิเรียวโฮ สถาบันสยามเรกิ ก่อตั้งโดย อาจารย์สตีฟ (ลี เหว่ย เต๋อ) ที่ประเทสไทยในปีค.ศ. 2008 และเขาก็เดินทางเข้าสู่ศาสตร์การเยียวยาตามอาจารย์อุซุอิ ผู้ที่คิดค้นพัฒนาวิชาเรกิในปี ค.ศ. 1922 ประเทศญี่ปุ่น การสอนของเขาได้รับการปรับแต่งและเผยแพร่ไปทั่วโลก ในขณะที่ยังมีการถกเถียงเรื่องต้นตำรับของศาสตร์เรกิ เพราะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของเขาออกมาชี้แจง เพราะประเทศอื่น ๆ ก็ใช้และพัฒนาศาสตร์พลังงานบำบัดหรือศาสตร์พลังงานแล้วใช้ชื่อของอาจารย์อุซุอิมาอ้างเช่นกัน อาจารย์สตีฟจึงพัฒนาเทคนิคที่ว่าสามารถทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณดีขึ้น และเขาก็แบ่งปันหลักการวิทยาศาสตร์อย่างทางกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณในการฝึกบำบัด สยามเรกิได้ชี้แนะนักเรียนให้เติบโตไปตามเส้นทางของแต่ละคนตามหลักพลังงานของเรกิที่เป็นวิถีดั้งเดิม เหล่านักเรียนจะเติบโตและต้องการเผยแพร่ความรู้รวมถึงประสบการณ์ของการใช้พลังงานรวมไปถึงการติดตามการรับรองจากครูของสยามเรกิ สามารถติดตามได้ที่ลิ้งค์นี้ (อาจารย์สตีฟ คุณลี เหว่ย เต๋อ ผู้ก่อตั้งสยามเรกิ) เมื่อเป็นครูของสยามเรกิแล้ว การพัฒนาก็ไม่ได้หยุดลงแค่นั้น […]

ความแตกต่างของสยามเรกิ

ความแตกต่างระหว่างสยามเรกิกับการบำบัดเรกิแบบอื่น หลักสูตรสยามเรกิของ Steve มีมาตรฐานสากลระดับสูงและเป็นมืออาชีพเพราะ: 1.​ นักเรียนจะได้รับจัดตำแหน่งพลังงานจักระโดยตรงอย่างปลอดภัยและแข็งแรง จากนั้นออร่าจะขยายออกและการเชื่อมต่อกับไกด์จะชัดเจนและยั่งยืน จำนวนการจัดตำแหน่งและพลังงานการจัดตำแหน่งของผู้สอนเป็นสองปัจจัยสำคัญในการเปิดจักระของนักเรียน * ในระดับ 1 คุณจะได้รับการจัดตำแหน่ง 4 ครั้ง * หลังจากระดับ 1 คุณจะเชื่อมต่อกับไกด์สนับสนุน 3 – 6 คน 2.​ มาตรฐานการบำบัดของ Steve สูงมาก ท่านต้องการนักเรียนใช้เวลาและการบำบัดแบบตัวต่อตัวในจำนวนที่เพียงพอเพื่อยกระดับการเรียนรู้ไปอีกขั้น แทนที่จะเพียงต้องการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อไปทำงานและหาเงิน Steve ต้องการให้นักเรียนของท่านมีประสบการณ์ ความสามารถและพลังจิตเพียงพอ (ตาที่สาม) เครื่องมือ (เพนดูลัม คริสตัลบำบัด ฯลฯ) เช่นเดียวกับ มีความคิดและจิตใจที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น 3.​ มาตรฐานที่สูงอีกประการหนึ่งคือสยามเรกิกำหนดให้นักเรียนใหม่วางมือบนร่างกายของคนอื่นโดยตรงเพื่อให้รู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังงานและการหยุดรวมทั้งตรวจจับและกำจัดพลังงานที่ไม่ดี ปัดเป่าคาถาหรือก้าวข้ามจิตวิญญาณ…. 4.​ การสังเกตและประเมินนักเรียนโดยตรงของ Steve จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ต่อไปของคนนั้น ขอให้มีความสุข