สุขภาพและพลังงาน

พวกเราควรที่จะศึกษาและเรียนรู้กายภาพของร่างกาย ร่างกายของเราต่างก็ประกอบไปด้วยพลังออร่าส่วนต่างๆ (energy fields)
ศูนย์กลางพลังงาน (Chakra) เส้นพลังงานเชื่อมต่อ (Meridians) เช่นเดียวกับการเรียนรู้กายภาพของร่างกายซึ่งได้รับมาจากการรับประทานอาหารเช่นเดียวกับการได้รับพลังงานทางด้านอื่นๆด้วย พลังงานที่ได้รับปกตินั้นอาจการการหยุดชะงักของพลังงานในส่วนอื่นๆ
จึงมีการรับพลังงานมาแทนที่ จากนั้นก็จะกระจายไปสู่ร่างกายต่อไปทำให้ขาดสมดุลและก่อให้เกิดโรค

ร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยระดับของพลังงานที่แตกต่างกัน
กายภาพร่างกายของเรานั้นจะประกอบไปด้วยความคิด  อารมณ์ และสภาวะจิตใจ
และจิตวิญญาณ แต่ละส่วนที่กล่าวนั้นจะกระจายไปใช้ตามความถี่และการสั่นสะเทือนของพลังงานต่างๆเหล่านี้นั้นจะช่วยสร้างพลังงานในส่วนอื่นๆรอบๆตัวซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยครั้งที่จะเกี่ยวข้องกับพลังงานในรูปแบบของออร่า 
ออร่าคือข้อมูลศูนย์กลางและอยู่ในระบบของการรับรู้แนวคิดซึ่งจะส่งผ่านออกไปเพื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน

ในชั้นของพลังงานต่างๆนั้นจะปรากฏออกมาลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่จะใช้ในการตีความคล้ายๆกันในการทำงานทางด้านกายภาพของร่างกายได้เป็นอย่างดี สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เราสามารถที่จะรับรู้ได้จากสัมผัส และรับรู้ได้

จักระนั้นเป็นพลังงานที่เราไม่สามารที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และอยู่ในระบบศูนย์กลางที่จะช่วยควบคุมระบบการทำงานของอวัยวะและต่อมต่างๆที่อยู่ในร่างกาย
จักระอยู่ทั้งหมด 7 จักระและถูกเชื่อมต่อกันโดยเส้น  นาดี (Nadi)
จักระคือวงล้อของพลังงานศูนย์กลางที่อยู่ภายนอกกายเนื้อของมนุษย์
มีเอกสารประกอบอ้างอิงอยู่ว่าจักระมีทั้งหมด 7 แห่งหลักๆจากเอกสารโบราณของทาง ทิเบต พุทธ ฮินดู  ลัทธิเต๋า การรักษาแบบจีน และการรักษาแบบตะวันตก อาจจะกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีการใช้พลังงานในร่างกายควบคู่ไปกับการใช้หลักกายภาพ ชาวโบราณกล่าวว่าจักระนั้นจะใช้เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างการทำงานทางด้านกายภาพและพลังงาน ดังนั้นถ้าใครซักคนหนึ่งมีจักระที่ไม่สะอาดล้วเก็บความเครียดไว้นาน อาการก็สามารถออกมาเป็นโรคทางกายได้ 

วัตถุประสงค์ของการบำบัดรักษานั้นก็จะเน้นในเรื่องของร่างกายองค์รวมซึ่งถือว่าเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ
ดังนั้นในกระบวนการความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องควบคู่ไปกับการทำงานทางด้านกายภาพที่อยู่ภายใต้ความรู้สึกและอารมณ์นึกคิดรวมไปถึงจิตวิญญาณอีกด้วย
 นี่คือเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่แสดงให้เราได้เห็นว่าทำไมถึงต้องดูแลร่างกายองค์รวมของเราให้ดีเป็นพิเศษ นี่คือตัวบ่งชี้ว่าพลังงานทำงานอย่างไร  ดังนั้น เรกิจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรักษาอาการต่างๆ นอกจากนี้ การบำบัดรักษาโดยการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพตลอดจนการบำบัดทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายทำงานควบคู่ไปกับลักษณะทางกายภาพ ทางอารมณ์ ทางสภาวะจิตใจ และจิตวิญญาณ

อะไรคือหน้าที่การทำงานที่เป็นศูนย์กกลางของจักระ?

จักระมุ่งที่จะทำการรักษาความสมดุลของพลังงานในร่างกายของมนุษย์และก็ยังเป็นการสังเกตหน้าที่การทำงานของอวัยวะและต่อมต่างๆที่อยู่ในร่างกาย
ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่ว่าศูนย์กลางพลังงานเหล่านั้นจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาพลังงานภายในร่างกายของมนุษย์ได้ หลายครั้งพลังชีวิตนี้ถูกเรียกว่า พรานา ชี่หรือกิ
และชื่ออื่นๆอีกมากมายในแถบตะวันออก จักระชั้นล่างทั้ง 6 ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของพลังงานที่อยู่ภายในร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายทำหน้าที่ระลึกจดจำ หายใจได้ดีขึ้น ระบบขับถ่ายที่ดี  ระบบการสืบพันธุ์ตลอดจนการย่อยอาหาร   โดยสมองนั้นจะมีศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะถูกควบคุมจากการทำหน้าที่ต่างๆโดยรวมอีกที

จักระและส่วนต่างๆที่มีความสัมพันธ์ทางด้านกายภาพ

มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการสูญเสียพลังงานในจักระและอาการของโรคในอวัยวะของร่างกายหรือระบบของอวัยวะเป็น แม้ว่าจะไม่ได้อธิบายไว้ละเอียด
ความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างศูนย์พลังงานและบางส่วนของร่างกายถูกอธิบายไว้ด้านล่าง:

จักระที่ 1 Basic or Root (Muladhara)
เป็นจุดเริ่มต้นของจักระที่อยู่บริเวณขา นี่คือส่วนที่แสดงให้เราเห็นว่าการอยู่บนพื้นโลกนั้นมีความสำคัญมากมายแค่ไหน  เพราะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของร่างกาย 
อวัยวะที่ใช้ในการย่อยส่วนล่าง  และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศบางประการ อวัยวะต่างๆที่เดี่ยวข้องได้แก่ ลำไส้ใหญ่ ตับไตมันคือตัวควบคุมอะดรีนาลีนและระบบการขับถ่ายของเสีย ในด้านอารมณ์ก็เช่นเดียวกัน จักระนั้นคือส่วนที่เชื่อมโยงกับคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวตั้งแต่เกิดจนตาย

จักระที่ 2 ท้องน้อย Sacral (Swadhishtana)
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางในเรื่องของเพศและความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นตัวตอบสนองในแง่มุมต่างๆของแนวคิดทางด้านศิลปะเช่น ดนตรี การวาดภาพ การทำนามบัตรธุรกิจ เป็นต้น จักระคือส่วนที่เชื่อมโยงเข้ากับมิตรภาพและสัมพันธภาพต่างๆมากมาย
อวัยวะที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่ ถุงน้ำดีและไต  ซึ่งเป็นจุดที่ควบคุมรสชาติ การทำงานของรังไข่และระบบการสืบพันธุ์ทั้งหมด

จักระที่ 3 ท้อง  Solar Plexus (Manipura)
 ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับท้อง ตับอ่อน ตับและส่วนที่อยู่เหนือลำไส้เล็กและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารในส่วนอื่นๆ จะทำหน้าที่ย่อยและยุติการทำงานของร่างกาย

นี่คือส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการยึดติดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพที่มีต่อพวกเขาเอง และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจ รวมไปถึงจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

จักระที่ 4 หัวใจ Heart (Anahata) 
จะอยู่ที่บริเวณศูนย์กลางของร่างกาย ทางขวามือของลักษณะที่ตั้งของหัวใจ
ทำหน้าที่ยึดติดเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอำนาจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความเกลียดก็ตาม หัวใจของจักระอาจจะเป็นตัวควบคุมการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องของความรักและความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้จะอยู่ที่ที่แสดงถึงลักษณะทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณ หัวใจและแขนนั้นจะเป็นลักษณะทางด้านกายภาพที่มีความสำคัญที่สุดของบทนี้ ต่อมไธมัสและระบบการหายใจนั้นจะถูกควบคุมในส่วนนี้

จักระที่ 5 คอ Throat (Visuddhi)
 จะทำงานเชื่อมต่อกับต่อมไธรอยด์  ควบคุมทางด้านอารมณ์และพลวัตต่างๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องในส่วนของคำพูด การสื่อสาร น้ำเสียง ส่วนของลำคอนี้จะเชื่อมต่อกับลำตัว หัวใจและส่วนหัว นี่คือส่วนที่มีความสำคัญและเป็นศูนย์กลางการเดาความคิดที่สลับซับซ้อน
ปอดและลำคอนั้นจะเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อระบบหายใจซึ่งประกอบไปด้วยต่อมไธรอยด์และพาราไธรอยด์

จักระที่ 6 ตาที่ 3 Third Eye (Ajna)
ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าผาก และต่อมต่างๆที่อยู่บริเวณส่วนหน้า  อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ในสวนของศูนย์กลางนี้จะเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และการมองเห็น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจิตวิญญาณและอำนาจต่างๆ สมองและต่อมพิทูอิตารี่นั้นจะเป็นส่าวนที่มีความสำคัญทางด้านกายภาพต่อบทนี้ที่สุด

จักระที่ 7 กระหม่อม Crown (Sahasrara)
ส่วนนี้จะอยู่บริเวณที่สูงที่สุดของสมอง ซึ่งเป็นจุดที่มีมาตั้งแต่กำเนิด
นี่คือศูนย์กลางพลังงานที่เชื่อต่อกับอำนาจในระดับสูงควบคู่ไปกับการวางแนวคิดต่างๆทั้งในระบบจักรวาลและแนวคิดการทำงานต่างๆเมื่อใดก็ตามที่มีการรักษาโดยใช้จิตสัมผัสนั้น
ในส่วนนี้ก็จะถูกเปิดออกมาใช้งาน นี่คือส่วนที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกายโดยต่อมไพเนลนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การทำงานในส่วนนี้

จักระทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆอย่างไร?
เพราะการทำงานทางด้านกายภาพโดยรวมของร่างกายเรานั้นจะทำงานอย่างเป็นระบบเครือข่าย เพราะฉะนั้นจักระที่ขาดความสมดุลจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานอื่นๆได้ดีอีกด้วย

จากความเชื่อแบบโบราณของแถบตะวันออกนั้น การบำบัดรักษาโดยทางกายภาพนั้นจะเกี่ยวข้องกกับการควบคุมพลังงานการทำงานในด้านต่างๆที่ถูกบลอคโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับจักระ เช่นการฝึกโยคะ พรานายามา ชี่กง ไทชี่ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางการทำงานโดยรวมของรูปแบบการปล่อยพลังงานควบคู่ไปกับพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง