สยามเรกิมาสเตอร์

หลังจากจบคอร์สนี้ท่านจะได้รับการรับรองเป็นสยามเรกิมาสเตอร์®และสามารถเริ่มการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเรกิ และคิดค่าธรรมเนียมในการทำทรีทเม้นท์ได้

ผู้เรียนจะได้เรียนภาคทฤษฎี วันและการฝึกปฏิบัติด้วยการวางมือทำทรีทเม้นท์ 1 วัน และรับการปรับคลื่นพลังงาน ครั้ง

สยามเรกิ® ระดับ3 (มาสเตอร์)

ชื่อวิชาสยามเรกิระดับ 3                                   รหัสวิชา : TBSRL3

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน (16 ชั่วโมง)  
จำนวนผู้เรียนต่อครั้ง1-8 คน

พื้นฐานอายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่านการฝึกเรกิระดับ อย่างน้อยน้อย เดือนขึ้นไปมีประสบการณ์ในการทำทรีทเม้นท์อย่างน้อย 30 กรณี ขึ้นไป(ไม่รวมการบำบัดทางไกล)

วิธีการอบรม สอนโดยเทรนเนอร์ที่ผ่านการประเมิน
การประเมินผล ประเมินต่อเนื่องในต่ละบทเรียน (ปากเปล่า ข้อเขียน ประเมินความสามารถทางจิต)

ผลการเรียนรู้ : พลังงานรูปแบบต่างๆในมุมมองแบบสุขภาพองค์รวม *การเรียกหาจิตเดิมแท้ (พุทธธาตุธรรม), การบำบัดเกี่ยวเนื่องกับอดีตชาติ  *วิญญาณตกค้างภายในรัศมีกายและภายในขอบพลังชีวิต * พลังระดับมาสเตอร์และความหมาย * ความแตกต่างระหว่าง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ