การอ่านออร่า

Body Chakras Wallpapers - Top Free Body Chakras Backgrounds -  WallpaperAccess

ชื่อหลักสูตร: การอ่านออร่า
รหัสหลักสูตร: TBHSA

ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน 16 ชม.
ค่าเล่าเรียน: ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและไม่รวมภาษี

ผู้เรียนขั้นต่ำ-สูงสุด: 1-10
ข้อกำหนดเบื้องต้น: ไม่มี

วิธีการสอน: ได้รับการสอนจากอาจารย์ตามวิธีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผ่านการทดสอบและประเมินผล

วิธีการประเมินผล: การประเมินอย่างต่อเนื่องด้วย (คำพูด การปฏิบัติ รวมถึงการประเมินพลังจิต)ผลการเรียนรู้:
* แบบฝึกหัดการหายใจเพื่อเปิดใช้งาน Ajna (ตาที่สาม)
* แบบฝึกหัดสายตาและฝึกกล้ามเนื้อตา
* จิตบำบัดผ่านพลังงานและอิทธิพลของออร่า
* แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับออร่าและสี
* แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความไวของจักระหลัก
* แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานแผ่นดิน.
* แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานจากพืช
* แนะนำต้นเกี่ยวกับจักระรองและเล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *