Transcendent Entities by Mr. Mushroom Man | Mixcloud

การส่งวิญญาณ

ในการเป็นผู้ฝึกเรกิ ในบางครั้งเราอาจต้องเผชิญหน้ากับพลังงานที่ต่ำกว่า คนบางกลุ่มที่เราทำงานด้วยอาจมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนัก มีบ้างไหมที่คนในครอบครัวของคุณหลับไม่สบายหรือมีอาการฝันร้าย? อารมณ์ของพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างฉับพลันและสร้างความรู้สึกที่ขัดแย้งหรือไม่เคยมีใครบางคนรู้สึกเจ็บป่วยหลังจากย้ายไปอยู่ในที่ใหม่หรือไม่ ? อย่างไรก็ตามการย้ายออกจากที่นั้นๆไม่ใช่ทางออกเพียงทางเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วพลังงานต่างๆสามารถแก้ไขได้ และสามารถชำระล้างเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยได้

ในคอร์สนี้ท่านจะเข้าใจเรื่องของพลังงานบนพื้นโลกอย่างลึกซึ้งขึ้น โดยใช้เวลา วันสำหรับการฝึกปฏิบัติท่านจะเริ่มสัมผัสถึงเส้นพลังงาน ทางไหลของน้ำใต้ดิน และพลังงานวน และสัมผัสถึงพลังงานชั้นต่ำที่แสดงตนออกมา และเรียนรู้ถึงวิธีปลดปล่อยพลังงานเหล่านั้นไปยังที่ที่เหมาะสมและคู่ควรแก่พวกเขา

การส่งและการแปรสภาพพลังงาน (Transcending Entities & Transmutation)

ชื่อวิชา การส่งและการแปลสภาพพลังงาน            รหัสวิชา : TBTE

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 3 วัน (24 ชั่วโมง)             

จำนวนผู้เรียนต่อครั้ง1-10 คน        

พื้นฐาน ผ่านคอร์สเรกิระดับ 2 , การพัฒนาทักษะทางพลังจิต

วิธีการอบรม สอนโดยเทรนเนอร์ที่ได้ผ่านการอบรมในการประเมิน

การประเมินผล ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง(ปากเปล่าปฏิบัติ , การประเมินทักษะทางพลังจิต)

ผลการเรียนรู้ :

  • พลังงานบนพื้นพิภพและความหมาย 

  • ทางไหลของน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสติอารมณ์ 

  • เส้นทางพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสติอารมณ์

  • พลังงานวนและความสัมพันธ์กับทางน้ำและเส้นพลังงาน

  • ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพลังงานรูปแบบต่างๆ

  • วิญญาณและกลุ่มพลังงานรวมทั้งพยานหลักฐาน

  • จิตวิทยาจิตวิญญาณและความสัมพันธ์กับวิญญาณ

  • ร่วมสัญจรฝึกปฎิบัติจริง

  • ฝึกฝนประสบการณ์จริงร่วมกับผู้ดูแล